Sociale tewerkstelling

Veel mensen krijgen weinig of geen kansen op de gewone arbeidsmarkt.

Bij Open Plaats vinden jaarlijks zo'n 150 mensen een opleiding, stage of werkervaring. Ze grijpen een nieuwe kans. Hierna staan ze sterker in hun verdere loopbaan.

Daarnaast voeren nog eens meer dan 100 mensen een werkstraf uit bij Open Plaats. Dit alternatief geeft vaak een positieve wending aan hun leven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Kringwinkels van Open Plaats werken veel verschillende mensen. Iedereen heeft een ander verhaal. Er zijn ook veel vormen van sociale tewerkstelling mogelijk. Eén ding hebben ze gemeen: bij Open Plaats zijn alle trajecten tijdelijk. Want altijd gaat het hierom: groeien naar een volgende stap.

Betere kansen op de arbeidsmarkt

Open Plaats biedt een warme plek voor nieuwe kansen. De ruimte om dingen te leren. De tijd om talenten te versterken. Om dan, met al die competenties en ervaring, een volgende stap te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt. En uiteindelijk, om een vaste job te vinden - in de gewone of de sociale economie.

Dit doen we niet alleen. We werken hiervoor structureel samen met anderen.

>>> Wil je bij ons werken via een sociale tewerkstelling? Neem dan contact op met één van onze partners!

Art. 60 - Tijdelijke Werkervaring – MAACT (OCMW Gent)

Het zogenaamde "artikel 60" noemt men ook wel Tijdelijke Werkervaring (TWE). Veel nieuwkomers doen hun eerste werkervaring in ons land op bij Open Plaats. Zo krijgen ze de kans om beter Nederlands te leren. Ook vele anderen krijgen de mogelijkheid om ervaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen en zo hun kansen op werk te verhogen.

Het OCMW is de officiële werkgever. Het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) binnen het OCMW Gent is onze structurele partner. We werken ook vaak samen met OCMW’s uit de regio (Merelbeke, Melle,…). Meer info op www.ocmwgent.be

Arbeidszorg – GTB (VDAB) & OCMW

Er zijn veel redenen waarom mensen (nog) niet, of niet meer terecht kunnen in een betaalde job. Denk maar aan medische beperkingen, psychische problemen of sociale hindernissen (huisvesting, kinderopvang,...). 

Arbeidszorg is een onbetaalde stage binnen het kader van een uitkering. Het aantal uren is variabel en kan geleidelijk aan verhogen.

Arbeidszorg biedt de ruimte om je basisvoorwaarden op orde te krijgen (bijv. huisvesting, kinderopvang...) en om geleidelijk te wennen aan een werkritme. Zo kan men op zijn eigen tempo evolueren naar een volgende stap richting arbeidsmarkt.

De meeste medewerkers in arbeidszorg komen naar Open Plaats via de Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB) van de VDAB. Het traject start meestal met een beroepsverkennende stage. Meer info bij een VDAB-werkwinkel in je buurt of op www.gtb-vlaanderen.be

Stages

Beroepsverkennende / werkervaringsstage - GOB

Soms heb je wel ervaring, maar is de sector waarin je werkte of de job die je deed niet meer haalbaar. Deze stage biedt dan de mogelijkheid om te verkennen wat wel nog mogelijk is: zowel qua uren (deeltijds/voltijds), als inhoudelijk (welk soort job kan ik nog aan?).

Open Plaats biedt jaarlijks tientallen stageplekken in dit kader. De stagiair volgt een loopbaanbegeleiding bij een arbeidscoach van één van de GOB's (Gespecialiseerde Opleidingsbegeleiding), zoals Divergent, Compaan, Emino, Groep Intro.

Aanloopfase Werk (brugproject) – Compaan

Met een Aanloopfase Werk kunnen kortgeschoolde jongeren (15-19 jaar) hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Ze ontwikkelen vaardigheden in een werkcontext voor 20 uur per week, verdeeld op drie dagen. Daarnaast is er nog deeltijds les. Een aanloopfase geeft recht op een opleidingsvergoeding en duurt maximum 10 maanden. Intussen helpt onze partner Compaan om een vaste job te vinden. Meer info op www.compaan.be

Meer stages 

Open Plaats is een populaire plek voor inleefdagen, opleidingsstages en sociale stages voor leerlingen uit het secundair onderwijs, studenten uit hoger onderwijs. Elk jaar onthalen we ook enkele leerlingen uit het BUSO, die in een overgangsjaar van school naar werk een eerste werkervaring willen opdoen. Voor opleidingen voor anderstalige nieuwkomers bieden we ook taalstages aan.

Het goede van een werkstraf 

Sommige veroordeelden krijgen de kans om een werkstraf uit te voeren in plaats van een gevangenisstraf. Zo blijven ze deel uitmaken van de maatschappij en kunnen ze een actieve en positieve bijdrage leveren. 

Bij een werkstraf riskeer je niet om je job te verliezen, en zo nog meer in de problemen te komen. 

Sommigen blijven na een werkstraf aan de slag bij Open Plaats: als vrijwilliger of in het kader van sociale tewerkstelling. 

Een werkstraf kan iemand structuur en betekenis geven. Het kan de start zijn van een positieve wending aan het leven. 

Al meer dan tien jaar biedt Open Plaats een werkplek aan voor werkstraffen, in samenwerking met het Justitiehuis Gent. Wie voltijds werkt, kan zijn werkstraf op zaterdag vervullen. Meer info op www.werkstraf.be

Schrijf in op de nieuwsbrief

Retrodagen, kerstweek, paasdecoratie... Mis de start van onze seizoensacties niet!