Open Plaats zet in op nieuwe kansen

1 159 303 kg spullen redden we jaarlijks van de afvalberg.

125 medewerkers per jaar vinden bij ons een opleiding, stage of werkervaring.

2 149 kwetsbare personen krijgen (samen met hun gezin) voedselhulp of andere ondersteuning 

174 vrijwilligers zetten zich in voor Open Plaats. Met hart en ziel!

(Cijfers van 2022)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons verhaal

Een kleinschalig initiatief in de Gentse volkswijk Brugse Poort groeide vanaf de jaren 1970 uit tot een ambitieus project op verschillende locaties.

Vanaf het begin gingen sociale dienstverlening en het hergebruik van goederen hand in hand.

Jaarverslag

Hoevel spullen passeren er eigenlijk in onze twee Kringwinkels? Hoeveel mensen grijpen er een nieuwe kans? En wat doet Open Plaats in de strijd tegen armoede?

Ontdek het in ons jaarverslag 2023.

 

Sociale tewerkstelling

Veel mensen krijgen weinig of geen kansen op de gewone arbeidsmarkt.

Bij Open Plaats vinden jaarlijks zo'n 150 mensen een opleiding, stage of werkervaring. Ze grijpen een nieuwe kans. Hierna staan ze sterker in hun verdere loopbaan.

Daarnaast voeren nog eens meer dan 100 mensen een werkstraf uit bij Open Plaats. Dit alternatief geeft vaak een positieve wending aan hun leven.

Vrijwilligers

Open Plaats is ontstaan vanuit vrijwilligers. Talloze mensen hebben belangeloos meegewerkt aan de organisatie die we nu zijn. Vandaag spelen vrijwilligers nog altijd een belangrijke rol.

Partners

Open Plaats werkt samen met veel verschillende organisaties en instanties. We zijn erg dankbaar voor hun steun: financieel, materieel,...

Jij helpt mensen uit de armoede

Sinds vele decennia organiseert Open Plaats voedselsteun en andere hulp voor kwetsbare mensen uit de buurt. Ook vinden hier elk jaar honderden medewerkers een plek voor sociale tewerkstelling, en verbeteren ze zo hun toekomstkansen op de arbeidsmarkt.

Dat kunnen wij doen dankzij jou, omdat je spullen schenkt of koopt in de twee Kringwinkels van Open Plaats. Dankjewel!

Ontdek wat jij mee mogelijk maakt

Schrijf in op de nieuwsbrief

Retrodagen, kerstweek, paasdecoratie... Mis de start van onze seizoensacties niet!