Bestuurder – expert in armoedeproblematiek (vrijwilliger m/v/x)

Gepost op vrijdag 22 januari 2021

Vrijwilliger

Gesloten vanaf za 27/3

Vanaf zaterdag 27 maart sluiten de Kringwinkels en geefpunten van Open Plaats. Ook op afspraak winkelen of spullen afgeven is niet mogelijk. Mocht dit veranderen, dan lees je het hier en op Facebook en Instagram!

Had je een afspraak voor een ophaling of levering? We contacteren jou maandag!

Onze voedselsteun blijft doorgaan!

Meer info op onze corona-pagina

 
 
 
 
 
 
 
 

Zin om het verschil te maken bij de bron? Wil je jouw armoede-expertise inzetten voor een organisatie in het veld? Vervoeg dan onze Raad van Bestuur!

Waarom zoeken we een bijkomende bestuurder ?

Het huidige bestuur van Open Plaats bestaat uit 6 bestuurders. Elkeen brengt haar/zijn specifieke expertise in, vanuit de professionele en maatschappelijke achtergronden die hen typeert. We willen de aanwezige competenties uitbreiden met dit specifiek profiel om onze complementariteit nog te versterken.         

Waarom expertise in armoede?

Eén van de pijlers binnen onze missie is het werken aan armoedebestrijding. Zorgen dat we dit op een waardige manier met impact voor de meest kwetsbaren doen, vergt visie. Om die voor Open Plaats en voor het beleid van de stad Gent te helpen uitzetten, hebben we in ons bestuur plaats voor een expert in die materie. In onze statuten is dit niet verenigbaar met een actief politiek mandaat.    

Dit zo’n engagement houdt in dat…

  • je samen met de andere bestuurders invulling geeft aan de kerntaken: de organisatie sturen, toezicht en controle uitoefenen, normen en waarden bepalen, verantwoordelijkheid dragen.
  • je bereid bent om toe te treden tot het bestuur en mee de statutaire verantwoordelijkheden op te nemen.
  • je 8 à 10 maal per jaar deelneemt aan vergaderingen van 2 uur; naast de voorbereiding is occasionele betrokken- en beschikbaarheid om vanuit de nodige groepsdynamiek zijn/haar expertise hierbij ten dienste te stellen van het bestuur en het management mogelijk.
  • je participeert aan activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden voor en met alle doelgroepen binnen Open Plaats.    

Wat kan dit voor jou betekenen ?

Een unieke kans om jouw kennis en expertise op dit domein in te zetten in een maatschappelijk relevante organisatie binnen de Gentse grootstedelijke context.

Binnen onze structuren is ruimte om jouw persoonlijke skills in een vrijwilligersengagement verder te laten ontwikkelen. Voor alle bestuurders is een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voorzien.      

Interesse gewekt ?

Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. 

  • Stuur uiterlijk tegen 15/02/2021 een e-mail naar stefan.decraene@gmail.com. Geef hierbij kort je motivatie mee en welke competenties, ervaring je in ons bestuur wenst in te brengen.
  • Heb je nog vragen ? Misschien vind je een antwoord op www.openplaats.be - zeker het jaarverslag 2019 is aan te bevelen! Indien niet, stel ze gerust via e-mail of per telefoon op 0474 59 40 40.
  • We nodigen kandidaten met een relevant profiel uit voor een gesprek tegen 8/03/2021.
  • Een shortlist van kandidaten wordt daarna voorgelegd aan het bestuur; bij de evaluatie van de kandidaturen zal gestreefd worden naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur op het vlak van gender, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond, … .
  • De officiële benoeming vindt plaats op onze Algemene Vergadering in juni 2021. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Wees er op tijd bij als we seizoensartikelen aanbieden! Om de twee maanden sturen we een aankondiging van komende winkelacties en nieuws uit de organisatie.

Communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics